Wednesday, October 10, 2012

પ્રાથમિક શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશનની જાહેરાત

ગુજરાત રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં તા:૧૨-૧૧-૨૦૧૨ થી તા:૨-૧૨-૨૦૧૨ સુધી ૨૧ દિવસનું દિવાળીનું વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તા:૩-૧૨-૨૦૧૨ થી શાળાઓ ખુલશે 

No comments:

Post a Comment