Thursday, September 27, 2012

વિદ્યાસહાયક ભરતી

અરજી કરતાં પહેલા જાહેરાત અચૂક પણે વાંચવી જેમાં અગત્યની સૂચનાઓનો પણ સમાવેશ થયેલ છે.


ઉપલી વય મર્યાદા (ઉંમર) માટેનો તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૧ નો પરિપત્ર

જાહેરાત

ઓન લાઈન અરજી કરવા અહીં ક્લીક કરો


ખાલી જગ્યાઓની યાદી - જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ (રોસ્ટર ક્રમ મુજબ)


ખાલી જગ્યાઓની યાદી - નગર શિક્ષણ સમિતિ (રોસ્ટર ક્રમ મુજબ)


ભાષાઓની વર્ગીકૃત ખાલી જગ્યાઓની યાદી - જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ (ગુજરાતી માધ્યમ)


ભાષાઓની વર્ગીકૃત ખાલી જગ્યાઓની યાદી - નગર શિક્ષણ સમિતિ (ગુજરાતી માધ્યમ)No comments:

Post a Comment